5-cio komorowe

5-komorowy system o głębokości zabudowy (szerokości ramy) wynoszącej 70 mm zapewniający ochronę cieplną na bardzo wysokim poziomie: 

Przy zastosowaniu szyby standardowej (Us=1,0 lub 1,1 W/m2K) uzyskamy dla całego okna współczynnik przenikania ciepła U=1,3 do 1,4 W/m2K. 

Przy zastosowaniu oszklenia o jeszcze niższym współczynniku przenikania termicznego, możliwe jest nawet osiągnięcie współczynnika przenikania na poziomie 1,1 W/m2K. (Obliczenia przeprowadzone zgodnie z normą DIN-EN 10077, wartości "U” odnoszą się do okien o wym. 1230 x 1480 mm, czyli o powierzchni 1,82 m2). Delikatne zaokrąglenia profili nadają oknom nowoczesny i elegancki wygląd. Możliwość zastosowania oszklenia o grubości 24 i 34 mm. Grubość ścianek zewnętrznych to minimum 2,5 mm.